Facebook

Fundusze Europejskie

Data publikacji: 2018-01-24

Informacja o wyniku postępowania ofertowego w oparciu o zapytanie o cenę z dnia 17.01.2018 r., dotyczącego zakupu i dostawy nowego serwera do obsługi serwisu Web2Print wg. kodu 
CPV 48823000-3 (termin składania ofert upłynął dnia 22.01.2018 r.).

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe do siedziby naszej firmy wpłynęły 3 oferty od trzech oferentów. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania ofertowego, w dniu 24.01.2018 r. o godz. 12:00 zamawiający wybrał ofertę firmy ncNETcom Sp. z o.o. Przedstawiona propozycja była najkorzystniejsza pod względem przyjętych kryteriów oceny.

Dziękujemy za udział w postępowaniu i zapraszamy do dalszej współpracy.


Data publikacji: 2018-01-17

Ubiegamy się o dofinasowanie projektu w ramach działania 2.5 - wsparcie inwestycyjne sektora MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest stworzenie najnowocześniejszego zdigitalizowanego studia na skalę krajową, gdzie będzie przetwarzany wieloformatowy zapis cyfrowy na pliki graficzne, które za pomocą dalszego procesu produkcyjnego przenoszone będą na nośnik papierowy w dowolnej formie.

Rezultatem realizacji projektu będzie umożliwienie dalszego rozwoju Firmy w oparciu o zakup innowacyjnych urządzeń poligraficznych oraz konsolidację usług za pośrednictwem zaawansowanych technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK, B2C, B2B).

Do zainteresowanych firm kierujemy zapytanie o cenę dot. "Zakupu serwera do obsługi serwisu".

 • Nazwa, adres Zamawiającego:
  WIGRAF STUDIO JACEK SZCZEPANIAK
  (tel. 41 344 61 64)
  25-729 Kielce, Różana 2
 • Termin składania ofert do dnia 22.01.2018 r.
 • Realizacja zamówienia – styczeń 2018 r.
 • Sposób i miejsce składania ofert:
  - elektronicznie (email)
  - pocztą tradycyjną/kurierem
  - osobiście w siedzibie Zamawiającego

 • Pełna treść zapytania ofertowego – załącznik nr 1.

  PEŁNA TREŚĆ ZAPYTANIA

Data publikacji: 2018-01-02

Ubiegamy się o dofinasowanie projektu w ramach działania 2.5 - wsparcie inwestycyjne sektora MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest stworzenie najnowocześniejszego zdigitalizowanego studia na skalę krajową, gdzie będzie przetwarzany wieloformatowy zapis cyfrowy na pliki graficzne, które za pomocą dalszego procesu produkcyjnego przenoszone będą na nośnik papierowy w dowolnej formie.

Rezultatem realizacji projektu będzie umożliwienie dalszego rozwoju Firmy w oparciu o zakup innowacyjnych urządzeń poligraficznych oraz konsolidację usług za pośrednictwem zaawansowanych technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK, B2C, B2B).

Jednocześnie informujemy zainteresowane współpracą firmy, iż w ramach planowanego projektu można składać oferty na realizację następującego działania:

Zapytanie ofertowe:

 1. Przedmiot zamówienia: Dostawa nowego Serwera do obsługi serwisu, wg. kodu 
CPV 48823000-3
  • Typ obudowy serwera Desktop
  • min. 8 zatok na dyski,
  • procesor min. czterordzeniowy,
  • pamięć ram min. 8 GB RAM,
  • Protokoły sieciowe powinny zapewniać komunikację ze wszystkimi obecnymi na rynku systemami operacyjnymi oraz wirtualizacji VMware 4 vSphere4 (ESX 4.0 i nowsze), Citrix i Hyper-V.
  • Kontroler powinien zapewniać pełne bezpieczeństwo dzięki możliwości pracy w trybie RAID 0, 1, 5, 6, 10, 5 + hot spare.
  • Możliwość wymiany dysków podczas pracy, bez wyłączania urządzenia - kieszenie HOT-SWAP.
  • Możliwa także zmiana trybu i wielkości wolumenu bez utraty danych.
  • Serwer powinien posiadać wydajne szyfrowanie z certyfikatem FIPS-140 kluczem AES256bit, co zapewnia pełną ochronę przed kradzieżą serwera z danymi.
  • Wbudowany serwer FTP z funkcjami SSL, TLS.
  • Łączna pojemność obsadzonych dysków min. 20 TB

  Termin składania ofert upływa w dniu 22.01.2018 r. do godz. 23:59.

  Sposób i miejsce składania ofert:
  • elektronicznie (email)
  • pocztą tradycyjną/kurierem
  • osobiście w siedzibie Zamawiającego:
   WIGRAF STUDIO JACEK SZCZEPANIAK
   25-729 Kielce, Różana 2

Data publikacji: 2017-11-25

Informacja o wyniku postępowania ofertowego w oparciu o zapytanie ofertowe nr 1067851 z dnia 11.11.2017 r. zamieszczonego na portalu bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl, dotyczącago zakupu: Systemu do obsługi sprzedaży internetowej w drukarni - Web To Print. Program do zarządzania sprzedażą poprzez sieć internetową (termin składania ofert upłynął dnia 20.11.2017 r.).

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe do siedziby naszej firmy wpłynęła 1 oferta. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania ofertowego, w dniu 25.11.2017 r. o godz. 12:00 zamawiający wybrał ofertę firmy V-project Sp. z o.o. Przedstawiona propozycja była najkorzystniejsza pod względem przyjętych kryteriów oceny.

Dziękujemy za udział w postępowaniu i zapraszamy do dalszej współpracy.


Data publikacji: 2017-11-11

Ubiegamy się o dofinasowanie projektu w ramach działania 2.5 - wsparcie inwestycyjne sektora MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest stworzenie najnowocześniejszego zdigitalizowanego studia na skalę krajową, gdzie będzie przetwarzany wieloformatowy zapis cyfrowy na pliki graficzne, które za pomocą dalszego procesu produkcyjnego przenoszone będą na nośnik papierowy w dowolnej formie.

Rezultatem realizacji projektu będzie umożliwienie dalszego rozwoju Firmy w oparciu o zakup innowacyjnych urządzeń poligraficznych oraz konsolidację usług za pośrednictwem zaawansowanych technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK, B2C, B2B).

Jednocześnie informujemy zainteresowane współpracą firmy, iż w ramach planowanego projektu można składać oferty na realizację następującego działania:

Zapytanie ofertowe:

 1. WEB TO PRINT - Oprogramowanie dla drukarni internetowej
  System do obsługi sprzedaży internetowej w drukarni - Web To Print.
  Program do zarządzania sprzedażą poprzez sieć internetową, obejmujący:
  Uwaga: Termin składania ofert do dnia 20.11.2017 r. do godz. 23:59.
  • Prezentacja portfolio produktów on-line
  • Kalkulacja ceny
  • Raport preflight
  • Automatyczne przetwarzanie plików
  • Akceptacja przetworzonego materiału on-line
  • Kreator on-line dla fotoproduktów (fotoksiążki, fotokalendarze)
  • Kreator on-line dla produktów biznesowych (wizytówki, karty pocztowe, itp.)
  • Modyfikowalny wygląd i funkcjonalność systemu
  • Powiadomienia e-mail
  • Obsługa płatności on-line
  • Automatyczne fakturowanie
  • Obsługa listów przewozowych

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY

Szczegóły podanych ofert znajdują się na portalu: bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.


Data publikacji: 2017-08-23

Informacja o wyniku postępowania ofertowego w oparciu o zapytanie ofertowe nr 1041985 z dnia 30.07.2017 r. zamieszczonego na portalu bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl, dotyczącago zakupu: Systemu do obsługi sprzedaży internetowej w drukarni - Web To Print. Program do zarządzania sprzedażą poprzez sieć internetową (termin składania ofert upłynął dnia 30.07.2017 r.).

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe do siedziby naszej firmy wpłynęły 2 oferty od dwóch oferentów. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania ofertowego, w dniu 18.08.2017 r. o godz. 10:00 zamawiający odrzucił obie oferty. Przedstawione propozycje nie spełniały wymaganych warunków określonych w treści ogłoszenia.


Data publikacji: 2017-07-12

Informacja o wyniku postępowania ofertowego w oparciu o zapytanie ofertowe nr 1041978 z dnia 02.07.2017 r. zamieszczonego na portalu bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl, dotyczącego zakupu: Plotera do wykonywania graficznych wydruków wielkoformatowych dla zastosowań wewnętrznych oraz zewnętrznych (termin składania ofert upłynął dnia 09.07.2017 r. o godz. 15:00).

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe do siedziby naszej firmy wpłynęły 3 oferty od trzech oferentów. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania ofertowego, w dniu 11.07.2017 r. o godz. 12:00 zamawiający wybrał ofertę firmy API.PL Sp. z o.o. Przedstawiona propozycja była najkorzystniejsza pod względem przyjętych kryteriów oceny.

Dziękujemy za udział w postępowaniu i zapraszamy do dalszej współpracy.


Data publikacji: 2017-07-12

Informacja o wyniku postępowania ofertowego w oparciu o zapytanie ofertowe nr 1041984 z dnia 02.07.2017 r. zamieszczonego na portalu bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl, dotyczącego zakupu: Maszyny do arkuszowego, kolorowego druku cyfrowego (CMYK + kolory dodatkowe) z wyposażeniem/osprzętem (termin składania ofert upłynął dnia 09.07.2017 r. o godz. 15:00). .

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe do siedziby naszej firmy wpłynęły 3 oferty od trzech oferentów. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania ofertowego, w dniu 11.07.2017 r. o godz. 12:00 zamawiający wybrał ofertę firmy RICOH Polska Sp. z o.o. Przedstawiona propozycja była najkorzystniejsza pod względem przyjętych kryteriów oceny.

Dziękujemy za udział w postępowaniu i zapraszamy do dalszej współpracy.


Data publikacji: 2017-07-02

Z powodu braku ofert w poprzednim postępowaniu ponawiamy zapytania ofertowe.

Zapytania ofertowe:

 1. WEB TO PRINT - Oprogramowanie dla drukarni internetowej
  System do obsługi sprzedaży internetowej w drukarni - Web To Print.
  Program do zarządzania sprzedażą poprzez sieć internetową, obejmujący:
  Uwaga: Termin składania ofert do dnia 30.07.2017 r. do godz. 15:00.
  • Prezentacja portfolio produktów on-line
  • Kalkulacja ceny
  • Raport preflight
  • Automatyczne przetwarzanie plików
  • Akceptacja przetworzonego materiału on-line
  • Kreator on-line dla fotoproduktów (fotoksiążki, fotokalendarze)
  • Kreator on-line dla produktów biznesowych (wizytówki, karty pocztowe, itp.)
  • Modyfikowalny wygląd i funkcjonalność systemu
  • Powiadomienia e-mail
  • Obsługa płatności on-line
  • Automatyczne fakturowanie
  • Obsługa listów przewozowych

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 2. Urządzenie do druku wielkoformatowego
  Ploter do wykonywania graficznych wydruków wielkoformatowych dla zastosowań wewnętrznych oraz zewnętrznych.
  Uwaga: Termin składania ofert do dnia 09.07.2017 r. do godz. 15:00.

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 3. Maszyna do kolorowego druku cyfrowego, arkuszowego
  Maszyna do arkuszowego, kolorowego druku cyfrowego (CMYK + kolory dodatkowe) z wyposażeniem/osprzętem.
  Uwaga: Termin składania ofert do dnia 09.07.2017 r. do godz. 15:00.

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY

Szczegóły podanych ofert znajdują się na portalu: bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.


Data publikacji: 2017-06-23

Informujemy, iż na ogłoszone zapytania ofertowe nie napłynęły żadne oferty. Zapytania ofertowe zostaną wkrótce ponowione.


Data publikacji: 2017-05-30

Ubiegamy się o dofinasowanie projektu w ramach działania 2.5 - wsparcie inwestycyjne sektora MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest stworzenie najnowocześniejszego zdigitalizowanego studia na skalę krajową, gdzie będzie przetwarzany wieloformatowy zapis cyfrowy na pliki graficzne, które za pomocą dalszego procesu produkcyjnego przenoszone będą na nośnik papierowy w dowolnej formie.

Rezultatem realizacji projektu będzie umożliwienie dalszego rozwoju Firmy w oparciu o zakup innowacyjnych urządzeń poligraficznych oraz konsolidację usług za pośrednictwem zaawansowanych technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK, B2C, B2B).

Jednocześnie informujemy zainteresowane współpracą firmy, iż w ramach planowanego projektu można składać oferty na realizację następujących działań:

Zapytania ofertowe:

 1. WEB TO PRINT - Oprogramowanie dla drukarni internetowej
  System do obsługi sprzedaży internetowej w drukarni - Web To Print.
  Program do zarządzania sprzedażą poprzez sieć internetową, obejmujący:
  Uwaga: Termin składania ofert do dnia 15.06.2017 r. do godz. 15:00.
  • Prezentacja portfolio produktów on-line
  • Kalkulacja ceny
  • Raport preflight
  • Automatyczne przetwarzanie plików
  • Akceptacja przetworzonego materiału on-line
  • Kreator on-line dla fotoproduktów (fotoksiążki, fotokalendarze)
  • Kreator on-line dla produktów biznesowych (wizytówki, karty pocztowe, itp.)
  • Modyfikowalny wygląd i funkcjonalność systemu
  • Powiadomienia e-mail
  • Obsługa płatności on-line
  • Automatyczne fakturowanie
  • Obsługa listów przewozowych

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 2. Urządzenie do druku wielkoformatowego
  Ploter do wykonywania graficznych wydruków wielkoformatowych dla zastosowań wewnętrznych oraz zewnętrznych.
  Uwaga: Termin składania ofert do dnia 15.06.2017 r. do godz. 15:00.

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 3. Maszyna do kolorowego druku cyfrowego, arkuszowego
  Maszyna do arkuszowego, kolorowego druku cyfrowego (CMYK + kolory dodatkowe) z wyposażeniem/osprzętem.
  Uwaga: Termin składania ofert do dnia 15.06.2017 r. do godz. 15:00.

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY

Szczegóły podanych ofert znajdują się na portalu: bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.


Nazwa projektu: Novum technologii druku cyfrowego, konsolidacją krajowej i eksportowej oferty na rynku usług poligraficznych.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach działania 2.5 - wsparcie inwestycyjne sektora MŚP
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.