Facebook

Fundusze Europejskie

Data publikacji: 2017-08-23

Informacja o wyniku postępowania ofertowego w oparciu o zapytanie ofertowe nr 1041985 z dnia 30.07.2017 r. zamieszczonego na portalu bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl, dotyczącago zakupu: Systemu do obsługi sprzedaży internetowej w drukarni - Web To Print. Program do zarządzania sprzedażą poprzez sieć internetową (termin składania ofert upłynął dnia 30.07.2017 r. o godz. 15:00).

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe do siedziby naszej firmy wpłynęły 2 oferty od dwóch oferentów. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania ofertowego, w dniu 18.08.2017 r. o godz. 10:00 zamawiający odrzucił obie oferty. Przedstawione propozycje nie spełniały wymaganych warunków określonych w treści ogłoszenia.


Data publikacji: 2017-07-12

Informacja o wyniku postępowania ofertowego w oparciu o zapytanie ofertowe nr 1041978 z dnia 02.07.2017 r. zamieszczonego na portalu bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl, dotyczącego zakupu: Plotera do wykonywania graficznych wydruków wielkoformatowych dla zastosowań wewnętrznych oraz zewnętrznych (termin składania ofert upłynął dnia 09.07.2017 r. o godz. 15:00).

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe do siedziby naszej firmy wpłynęły 3 oferty od trzech oferentów. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania ofertowego, w dniu 11.07.2017 r. o godz. 12:00 zamawiający wybrał ofertę firmy API.PL Sp. z o.o. Przedstawiona propozycja była najkorzystniejsza pod względem przyjętych kryteriów oceny.

Dziękujemy za udział w postępowaniu i zapraszamy do dalszej współpracy.


Data publikacji: 2017-07-12

Informacja o wyniku postępowania ofertowego w oparciu o zapytanie ofertowe nr 1041984 z dnia 02.07.2017 r. zamieszczonego na portalu bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl, dotyczącego zakupu: Maszyny do arkuszowego, kolorowego druku cyfrowego (CMYK + kolory dodatkowe) z wyposażeniem/osprzętem (termin składania ofert upłynął dnia 09.07.2017 r. o godz. 15:00). .

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe do siedziby naszej firmy wpłynęły 3 oferty od trzech oferentów. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania ofertowego, w dniu 11.07.2017 r. o godz. 12:00 zamawiający wybrał ofertę firmy RICOH Polska Sp. z o.o. Przedstawiona propozycja była najkorzystniejsza pod względem przyjętych kryteriów oceny.

Dziękujemy za udział w postępowaniu i zapraszamy do dalszej współpracy.


Data publikacji: 2017-07-02

Z powodu braku ofert w poprzednim postępowaniu ponawiamy zapytania ofertowe.

Zapytania ofertowe:

 1. WEB TO PRINT - Oprogramowanie dla drukarni internetowej
  System do obsługi sprzedaży internetowej w drukarni - Web To Print.
  Program do zarządzania sprzedażą poprzez sieć internetową, obejmujący:
  Uwaga: Termin składania ofert do dnia 30.07.2017 r. do godz. 15:00.
  • Prezentacja portfolio produktów on-line
  • Kalkulacja ceny
  • Raport preflight
  • Automatyczne przetwarzanie plików
  • Akceptacja przetworzonego materiału on-line
  • Kreator on-line dla fotoproduktów (fotoksiążki, fotokalendarze)
  • Kreator on-line dla produktów biznesowych (wizytówki, karty pocztowe, itp.)
  • Modyfikowalny wygląd i funkcjonalność systemu
  • Powiadomienia e-mail
  • Obsługa płatności on-line
  • Automatyczne fakturowanie
  • Obsługa listów przewozowych

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 2. Urządzenie do druku wielkoformatowego
  Ploter do wykonywania graficznych wydruków wielkoformatowych dla zastosowań wewnętrznych oraz zewnętrznych.
  Uwaga: Termin składania ofert do dnia 09.07.2017 r. do godz. 15:00.

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 3. Maszyna do kolorowego druku cyfrowego, arkuszowego
  Maszyna do arkuszowego, kolorowego druku cyfrowego (CMYK + kolory dodatkowe) z wyposażeniem/osprzętem.
  Uwaga: Termin składania ofert do dnia 09.07.2017 r. do godz. 15:00.

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY

Szczegóły podanych ofert znajdują się na portalu: bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.


Data publikacji: 2017-06-23

Informujemy, iż na ogłoszone zapytania ofertowe nie napłynęły żadne oferty. Zapytania ofertowe zostaną wkrótce ponowione.


Data publikacji: 2017-05-30

Ubiegamy się o dofinasowanie projektu w ramach działania 2.5 - wsparcie inwestycyjne sektora MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest stworzenie najnowocześniejszego zdigitalizowanego studia na skalę krajową, gdzie będzie przetwarzany wieloformatowy zapis cyfrowy na pliki graficzne, które za pomocą dalszego procesu produkcyjnego przenoszone będą na nośnik papierowy w dowolnej formie.

Rezultatem realizacji projektu będzie umożliwienie dalszego rozwoju Firmy w oparciu o zakup innowacyjnych urządzeń poligraficznych oraz konsolidację usług za pośrednictwem zaawansowanych technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK, B2C, B2B).

Jednocześnie informujemy zainteresowane współpracą firmy, iż w ramach planowanego projektu można składać oferty na realizację następujących działań:

Zapytania ofertowe:

 1. WEB TO PRINT - Oprogramowanie dla drukarni internetowej
  System do obsługi sprzedaży internetowej w drukarni - Web To Print.
  Program do zarządzania sprzedażą poprzez sieć internetową, obejmujący:
  Uwaga: Termin składania ofert do dnia 15.06.2017 r. do godz. 15:00.
  • Prezentacja portfolio produktów on-line
  • Kalkulacja ceny
  • Raport preflight
  • Automatyczne przetwarzanie plików
  • Akceptacja przetworzonego materiału on-line
  • Kreator on-line dla fotoproduktów (fotoksiążki, fotokalendarze)
  • Kreator on-line dla produktów biznesowych (wizytówki, karty pocztowe, itp.)
  • Modyfikowalny wygląd i funkcjonalność systemu
  • Powiadomienia e-mail
  • Obsługa płatności on-line
  • Automatyczne fakturowanie
  • Obsługa listów przewozowych

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 2. Urządzenie do druku wielkoformatowego
  Ploter do wykonywania graficznych wydruków wielkoformatowych dla zastosowań wewnętrznych oraz zewnętrznych.
  Uwaga: Termin składania ofert do dnia 15.06.2017 r. do godz. 15:00.

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 3. Maszyna do kolorowego druku cyfrowego, arkuszowego
  Maszyna do arkuszowego, kolorowego druku cyfrowego (CMYK + kolory dodatkowe) z wyposażeniem/osprzętem.
  Uwaga: Termin składania ofert do dnia 15.06.2017 r. do godz. 15:00.

  ZOBACZ SZCZEGÓŁY

Szczegóły podanych ofert znajdują się na portalu: bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.


Nazwa projektu: Novum technologii druku cyfrowego, konsolidacją krajowej i eksportowej oferty na rynku usług poligraficznych.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach działania 2.5 - wsparcie inwestycyjne sektora MŚP
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.